Pressmeddelanden

Press-meddelanden

Valberedningens förslag inför årsstämman i Fragbite Group

Regulatorisk12 April, 2022 klockan 20:26

Inför årsstämman i Fragbite Group AB (publ) den 25 maj 2022 föreslår valberedningen att styrelsen skall bestå av sju ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av Niclas Bergkvist, Claes Kalborg, Dawid Myslinski, David Wallinder och Sten Wranne.

Som nya ledamöter föreslås Stefan Tengvall och Zara Zamani.

Valberedningen föreslår att Fragbite Groups avgående VD Stefan Tengvall väljs till styrelseordförande och Niclas Bergkvist till vice ordförande.

Utöver valberedningens förslag till ny styrelse kommer deras övriga förslag att offentliggöras i kallelsen till årsstämman i Fragbite Group AB (publ). Valberedningen består av Patrik Sandberg (Barbarian Group AB), Fredrik Widlund (Museion Förvaltning AB) och Janek Skoglund. Patrik Sandberg är valberedningens ordförande.

Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 25 maj 2022.

Stefan Tengvall, 46 år, civilekonom inom Accounting, Valuation & Financial Management vid Handelshögskolan i Stockholm. Han var en av grundarna till Ownit Broadband innan bolaget avyttrades till Telenor 2012. Stefan var tidigare även ledande investerare och ordförande i Scrive AB, ett ledande bolag inom esignering. Stefan innehar ett flertal styrelseuppdrag samt rådgivande roller inom teknikbolag. Stefan har varit en central del i uppbyggnaden av Fragbite Group.

Zara Zamani, 36 år, doktorand i Innovation Sciences and Blockchain adoption från Högskolan i Halmstad och arbetar som Chief Solutions Officer på Chromaway, ett ledande svenskt bolag inom blockkedjeteknologi. Hon har utsetts till en av “The Top 10 Most Influential Women in Technology 2021 av Analytics Insight, och “21 Women in Blockchain You Should Know About” av Fintech Review. Zara är certifierad blockkedjeexpert och en erfaren entreprenör.

Håll dig uppdaterad med nyheter från Fragbite Group

Dotterbolag & Varumärken