Pressmeddelanden

Press-meddelanden

Wagmi och Lucky Kat samarbetar med Mysten Labs om web3-spelet Cosmocadia

01 February, 2023 klockan 08:00

Fragbite Group AB:s (publ) (“Fragbite Group”) helägda dotterbolag WAGMI Ltd (“Wagmi”) och Lucky Kat B.V. (“Lucky Kat”), har inlett ett strategiskt samarbete med Mysten Labs avseende web3-spelet Cosmocadia och dess NFT-kollektion på blockkedjan Sui. Cosmocadia blir ett av de första projekten att lanseras på kommande Sui Mainnet.

Wagmi och Lucky Kat har inlett ett samarbete med Mysten Labs, ett infrastrukturföretag inom web3 och ursprunglig utvecklare av blockkedjan Sui. Tillsammans ska parterna erbjuda web3-spel till en bredare publik genom lanseringen av spelet Cosmocadia på Sui Mainnet. Cosmocadia och dess NFT-kollektion (Non-Fungible Token) kommer att lanseras fullt ut som ett av de första projekten på Sui – en högpresterande lågkostnadsblockkedja. Sui är för närvarande i en testfas och lanseringen av Sui Mainnet förväntas ske under hösten 2023. Mysten Labs tillkännagav sitt samarbete med Wagmi och Lucky Kat tidigare i år, och tar nu ytterligare steg med etableringen av ett strategiskt partnerskap.

Cosmocadia är ett community-baserat web3-spel med odlingstema som utvecklas av Lucky Kat och publiceras av Wagmi. Spelare kan odla, fiska, skapa och arbeta tillsammans för att förvandla den igenväxta vildmarken till sin egen utopiska värld. Genom blockkedjeteknik kommer spelare att i spelet kunna äga och byta karaktärer och föremål i form av NFT:er. Cosmocadia utgör nästa milstolpe inom web3 för Fragbite Group, som därmed expanderar verksamheten till att omfatta även en andra blockkedja efter förra årets lansering av spelet Panzerdogs på Solana.

Startskottet för försäljningen av NFT:er för Cosmocadia planeras ske i samband med lanseringen av Sui Mainnet. Den testversion av Sui som idag finns tillgänglig, Sui Testnet, möjliggör för utvecklare att testa nätverket genom transaktioner av tokens utan tilldelat värde. Vid lanseringen av Sui Mainnet kommer transaktioner börja genomföras med Sui:s egen token. Efter försäljningen av Cosmocadias NFT:er kommer en demo av spelet göras exklusivt tillgänglig för alla NFT-innehavare.

– “Wagmi och Lucky Kat har båda demonstrerat unika förmågor i att utveckla och leverera web3-spel som inte bara är innovativa utan också roliga att spela. Vi ser fram emot att vid lansering av Suis ekosystem kommer Wagmi och Lucky Kat kunna erbjuda ett roligt, community-drivet spel inom vilket spelarna kan äga, interagera med och överföra föränderliga, uttrycksfulla NFT:er”, säger Evan Cheng, CEO, Mysten Labs.

– "Med Cosmocadias lansering på Sui Mainnet och det positiva samarbetet med Mysten Labs fortsätter vi att förstärka Fragbite Groups position på marknaden för web3. Den här marknaden erbjuder många intressanta möjligheter, och det gläder mig att Wagmi och Lucky Kat fortsätter att flytta fram sina positioner”, säger Marcus Teilman, VD och koncernchef, Fragbite Group.

-”Vi är entusiastiska över samarbetet med Mysten Labs eftersom Sui låter spelutvecklare bygga upplevelser med blockkedjeteknologi som aldrig tidigare skådats. Spelare runt om i världen ser med spänning fram emot lanseringen av Sui Mainnet och det är ett privilegium för oss att Cosmocadia lanseras i samband med det", säger Herdjie Zhou, CEO, Lucky Kat.

Håll dig uppdaterad med nyheter från Fragbite Group

Dotterbolag & Varumärken