Pressmeddelanden

Press-meddelanden

FunRock AB (under ändring till Fragbite Group AB) offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission av aktier

Regulatorisk08 June, 2021 klockan 13:03

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, JAPAN ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. FunRock AB (under namnändring till Fragbite Group […]

FunRock AB (under namnändring till Fragbite Group AB) upptar bankfacilitet

Regulatorisk01 June, 2021 klockan 15:53

Bolagets styrelse har beslutat att uppta en bankskuld om 15 mkr genom en senior bankfacilitet hos en ledande nordisk bank till konkurrensmässig ränta. Bankfaciliteten löper över 36 månader med en rak amorteringstakt under löptiden. – Denna bankfacilitet ger Bolaget större flexibilitet att agera snabbt på förvärvsmarknaden inom gaming och e-sport. Jag bedömer att den över […]

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i FunRock ab (u.ä.t. Fragbite Group AB)

Regulatorisk01 June, 2021 klockan 14:31

Aktieägarna i FunRock AB (u.ä.t. Fragbite Group AB), org.nr 556990-2777 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 juni 2021. Med anledning av den pågående Coronapandemin kommer stämman att genomföras via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som […]

FunRock AB (under namnändring till Fragbite Group AB) slutför förvärvet av europeisk spelförläggare

Regulatorisk31 May, 2021 klockan 15:05

FunRock AB (under namnändring till Fragbite Group AB) (”Bolaget”) meddelade den 11 maj 2021 att man tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i den europeiska spelförläggaren Playdigious SAS (”Playdigious”). Bolaget har idag tillträtt förvärvet. Den initiala köpeskillingen uppgår till 5 MEUR på kontant- och skuldfri basis med sedvanliga justeringar för rörelsekapitalet, varav 3 MEUR […]

FunRock AB (under namnändring till Fragbite Group AB) publicerar årsredovisning för 2020

Regulatorisk28 May, 2021 klockan 13:57

FunRock AB (under namnändring till Fragbite Group AB) har idag publicerat sin årsredovisning för 2020 på bolagets hemsida, www.fragbitegroup.com. För frågor, vänligen kontakta: Stefan Tengvall, VD och Koncernchefst@fragbitegroup.comTelefon: 08-520 277 82 Marcus Teilman, vice VDmt@fragbitegroup.comTelefon: 08-520 277 82www.fragbitegroup.com Certified Adviser: Redeye ABTelefon: +46 8 545 013 30E-post: certifiedadviser@redeye.se Om oss Fragbite Group är digital spelunderhållningskoncern med dotterbolag […]

FunRock AB (under namnändring till Fragbite Group AB) förvärvar europeisk spelförläggare

Regulatorisk11 May, 2021 klockan 12:36

FunRock AB (under namnändring till Fragbite Group AB) har idag tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i en europeisk spelförläggare (“Målbolaget”), som förlägger indiespel till främst mobiler och läsplattor samt till konsol. Genom samarbeten med spelbolag som redan har framgångsrika titlar inom indiespel, förlägger Målbolaget dessa och marknadsför som premiumspel mot mobila plattformar och […]

FunRock AB:s nyemission övertecknad

16 March, 2021 klockan 13:30

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION, ELLER OFFENTLIGGÖRANDE HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER Fredagen den 12 mars 2021 avslutades teckningsperioden i FunRock AB:s (”Funrock” eller ”Bolaget”) […]

Håll dig uppdaterad med nyheter från Fragbite Group

Dotterbolag & Varumärken