Marcus Teilman tillträder som ny VD – Stefan Tengvall ställer sig till förfogande för en operativ styrelseroll

Styrelsen för Fragbite Group AB (publ) (”Bolaget”) har idag utsett Marcus Teilman till ny VD och Koncernchef med tillträde vid årsstämman den 25 maj 2022. Marcus Teilman är idag vice VD och Head of M&A. Stefan Tengvall har idag meddelat styrelsen att han avser att lämna sin roll som VD och Koncernchef för Bolaget i samband med ordinarie årsstämma den 25 maj 2022. Stefan Tengvall har också informerat valberedningen att han står till förfogande för en operativ roll i styrelsen för Bolaget.

Lucky Kat ingår samarbetsavtal med The Sandbox

Fragbite Group’s dotterbolag Lucky Kat B.V. har tecknat ett samarbetsavtal med The Sandbox för att skapa en egen värld med nöjesparkstema i Metaverse – ett decentraliserat digitalt ekosystem byggt på nästa generations internet – Web3.

Fragbite förvärvar Lucky Kat B.V.

Fragbite Group AB (”Fragbite”) har idag tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i det holländska bolaget Lucky Kat B.V. (”Lucky Kat” eller ”Bolaget”). Den initiala köpeskillingen uppgår till 7,0 MEUR på kassa och skuldfri basis, vilken ska erläggas med 5,0 MEUR i kontanta medel och med 2,0 MEUR genom 3 860 755 nyemitterade aktier i Fragbite, vilka emitteras till en kurs om 5,30 kronor per aktie. Rörliga tilläggsköpeskillingar om maximalt 11 MEUR kan komma att utgå baserade på framtida resultatutfall under åren 2021, 2022 och 2023, motsvarande en potentiell total köpeskilling om 18,0 MEUR. För helåret 2021 prognostiseras Bolagets omsättning till cirka 7,5 MEUR och EBITDA uppgående till cirka 2,0 MEUR.

Premiär för Svenska Schackligan

Som tidigare meddelats har Fragbite Groups dotterbolag Fragbite AB ingått avtal med Sveriges Schackförbund om att starta upp en e-sportliga inom schack – Svenska Schackligan. Som en del i denna satsning har Fragbite även ingått ett samarbetsavtal med Chess.com, som är världens största schackplattform online med över 75 miljoner medlemmar. Nu är det klart att premiären för Svenska Schackligan sker den 15 december 2021.